HunniaNet

 

 

"Aki uralja a múltat, az uralja a jövőt is, aki uralja a jelent, az uralja a múltat is"
(Orwell)

Megosztom a Twitteren! Megosztom a Facebook-on! Felveszem a Google könyvjelzőim közé! Megosztom a Startlapon! Nyomtatóbarát verzió

Vádbeszéd hazánk elveszejtői ellen!

Neményi Péter
2008. december 27.
 
Nehéz úgy írni vádbeszédet egy nemzet betegségének kórokozóiról, halálának, pusztulásának előidézőiről, hogy közben megkíméljük a vérszívók és tolvajok táboraiban a pár jóravalót, akik nem tehetnek társaik gonoszságáról.

Könnyen érthető Jahve dilemmája, amikor Szodoma és Gomorra elpusztításakor Ábrahámmal kell keleti kereskedő módján egyezkednie, hogy legalább tíz igaz ember megválthassa a halálos ítéletét a két városnak.

A történet végét ismerjük, az Isten nem erőltette meg magát, hogy népnemzeti „ki mit tud” jóravalósági vetélkedőt rendezzen, hanem eltömegpusztitotta a két város teljes lakosságát bűnt még nem ismerő kisdedekkel egyetemben.

Jahve ezzel azt sugallta az embereknek, hogyha Szodomában és Gomorrában a legtöbb ember rossz, akkor minden szodomai és gomorrai bűnös, még ha percekkel korábban is született.

Az Isten feltalálta a kollektív bűnösség doktrínáját, az isteni gondolatot, na ja a számára kivitelezhető kóser holokausztot.

Mindez teljes jogot ad nekem, akit az Isten a saját képmására teremtett, hogy vádolhassak népeket, csoportokat, amelyek szerintem hazánk tönkretételén, szét rablásán, gyilkolásán munkálkodnak. Sajnos nem vagyok Isten, így kénytelen vagyok vádjaim hangoztatása közben kihangsúlyozni, hogy a bűnösök közt azért vannak jóravalók is.

De vádjaimat hadd kezdjem saját magunkkal. Népünk önmagával bűnös nép, mert első szentünk óta az idegeneket sokszor többre becsülte, mint saját vérét. Önpusztítással felérő befogadókedve jól ismert azok előtt akik megélhetést kovácsolnak a fajtánk jámborságából.

Hazánk egyik nagy vendégcsoportja a cigányság már az 1300-as években megkezdte beszivárgását. Több hullámban érkeztek, és a maihoz hasonló beilleszkedési nehézségeik a kezdettől fogva szembe állította őket a magyar őslakosokkal.

De a cigányság megjelenése máshol Európában is a legtöbb esetben viharos ellenkezést váltott ki a lakosságból. Cigányellenes törvények és kiutasítások történtek 1416-ban Hildesheim, Németország, 1471-ben Lucerne, Svájc, 1427-ben Párizs, Franciaország, 1449-ben Frakfurt-am-Main, Németország, 1482-ben Brandenburg, Németország városokban.

1492-ben Spanyolország (ebben az évben történik ugyanitt a zsidó törvények bevezetése) hozza meg a maga cigány törvényeit. 1510-ben egész Franciaországból kitiltják a cigányokat, majd 1530 Angliából. később az újra oda betelepülőket VI. Edward király megbélyegzi tüzes vassal a mellükön.

Európa heves cigány gyűlölete olyan mértéket öltött, hogy pl. 1568 V. Pius pápa ediktumot ad ki a cigányság a római katolikus területekről való kitaszítására. A számtalan kiűzetést és korlátozó intézkedéseket túl hosszú lenne sorolni. Koncentráljunk hazánkra.Egyes emberek tehernek születtek mások terhére.

Nem véletlen, hogy egy „nem magunkfajta” uralkodó Mária Terézia iktatta törvénybe 1761-ben a cigányok letelepítését és asszimilációját hazánkban. Az osztrák politikai zsargon „Új Magyaroknak” nevezte a cigányokat. Végtére a „sógorok” döntötték el, hogy nyelvünkben kikkel vagyunk rokonok és népzenénk nem más, mint Zigeunermusik.

Az osztrák kísérletezés hazánkra nézve teljes és költséges fiaskónak bizonyult. Mária Terézia fia, II. József 1782-ben egy 59 pontos ediktumot ad ki amelyben kötelezővé teszi a cigány gyermekek iskoláztatását és keresztény valláskötelezettségét. Ugyanakkor többek közt megtiltja a cigány ruha viselését és a cigány nyelvhasználatot, sőt a cigány zenét is. Ugyanebben az időben 200 cigány ellen indul kannibalizmus vádjával eljárás.

De ne higgyük, hogy csupán a monarchia országaiban voltak a cigányság megfékezésére kiadott rendeletek. Egy évre II. József cigány-ediktumát követően Spanyolország is előállt a maga cigány törvényeivel, majd Napóleon 1803-ban simán megtiltja minden cigánynak a francia földön a letelepedését.

1876-ban Olaszországban a zsidó származású Cesare Lombroso (valódi neve Ezechia Lombroso) kriminológus tanulmányt ír a cigányok genetikailag programozott bűnözési hajlamairól L'uomo deliquente címen, pár évre rá,1879-ben nálunk Kisfalun tartják meg az első cigány nemzeti konferenciát.amelynek lényege az európai cigányság beilleszkedésének nemzetközi segítségét szolgálta. A konferenciát maguk annak megtartói sem vették komolyan, idomíthatatlannak tartották a cigányságot. Az elkövetkező évszázadok őket bizonyították.

A következő évben Argentína megtiltja a cigány bevándorlást, majd 5 évre rá az Egyesült Államok zárja ki a cigányokat a bevándorlási törvényeiből.

A cigányok elleni közutálat kezd globális kereteket ölteni globális elterjedésüket követően, és 1890-ben a sváb kormány konferenciát nyit amely a Das Zigeunergeschmeis, vagy a cigány söpredék elleni védekezést tűzte napirendre. Az európai országok sorra lázadoznak a saját cigány bevándorlóik ellen. A cigányok ellen a magyar kormányzat is az európai mintát követve 1909-ben cigány politikakonferenciát kezdeményez, amelynek fő célja a cigányság vándorlásának korlátozása.

A csehszlovák műállam 1921-ben megkísérli, hogy cigány állampolgárságot adományozzon területén élő cigányoknak, de ezzel a cigányok nem tudnak mit kezdeni és már a kezdeményezést követő második évben egy cigány csoportot állítanak kannibalizmus vádjával bíróság elé.

A harmincas években szerte a világon Amerikától Svédországig, tért hódít az „eugenetika” - mozgalom amely többek közt a cigányságot is célba veszi.


Az amerikai változat

Közhiedelemmel ellentétben a fajtisztaság elmélete nem Németországból ered és Hitler még pelenkában volt, amikor Kaliforniában már ezreket sterilizáltak. Ugyanakkor nem árt megemlíteni, hogy német részről egy beadvány érkezik a Népszövetséghez (ENSZ elődje), hogy a „megélhetési bűnözőit” (igen ne lepődjünk meg, Gyurcsányék ezt is csak kopírozták) a többi európai cigánysággal egyetemben telepítsék ki Polinéziába. Nem ismerős? Madagaszkár - tervezet cigány változatban.


Kéregető cigány Angliában

A negyvenes, a cigányságra nézve sötét éveit, politikai okokból nagy megújhodás követi és az 1945-60-as évek közt már a nyugat-európai országokban nem szekéren, hanem lakókocsin csavarog a cigányság nagy része. A cigányságot Európa felkarolja, és az európai országok sorra nyitják meg határaikat számukra.

De a történelem ismételni kezdi önmagát. 1958-ban Csehszlovákia megtiltja a cigány vándorlást, 3 év börtön jár a csavargásért. 1964-ben Lengyelország is meghozza a maga cigány-törvényeit. A törvény megszegőit kitiltják az országból. A következő évben Franciaország cigány CGM - organizációt. (Nemzetközi Cigány Társaság) amely több cigány szervezet betiltását követ más európai országokban is.


Amerikában potenciális bűnözőnek számít minden turista?

Európai országok egymással versengenek, hogy ki tudja a cigánykérdést megoldani. Érdekes módszerrel áll elő 1976-ban a csehszlovák Vychodoslovenske Noviny kormányújság. A cigányság kötelező sterilizáláséval amelyet „Szocialista Humanitás”-nak címeznek.

Számomra teljesen érthetetlen, hogy a mi nagy zsidó cigányfajvédőink, mint például Kende Péter és társai miért nem nyújtanak be kereset Csehszlovákia utódállamaihoz kártérítést követelve? Vagy elvtárs nem lehet elvtársnak farkasa? És ez törzsi szinten még olyannyira is igaz?

A 80-as évektől napjainkig a liberális szervezetek végre felfedezik a cigányságban azt a biológiai fegyvert, amelyet a goyim tömegek ellen fordíthatnak. Nem véletlen, hogy az amerikai Holokauszt Emlék Társaság 1987-ben maga közé veszi az első magyar zenész cigányt William Duna ( Duna Vilmos) személyében. Igaz a háborúnak immár 42 éve vége, de jobb későn, mint soha a jelszó.

Az amerikai zsidóság olyan heves cigány újraértékelésbe fog, hogy 1998-ban előbányásszák a New Jersey államban a cigányság ellen 1917-ben foganasított törvényt, az „Assembly Bill 2654”-et, hogy azt ünnepélyesen a zsidó Christine Todd Whitman az állam kormányzója visszavonja.

Minden készen áll tehát a korábban tapasztalt cigány problémák, cigány bűnözés ismétlődéséhez. A cigányság sohasem volt képes parlamentáris szinten önszervezéshez, még a korábban említett csehszlovák lehetőség előtt is érthetetlenül állt. Ennek ellenére gombamód nőnek ki Európában cigány szervezetek, amelyeket egy másik globálisan utált csoport támogat minden szinten, természetesen nem szimpátiából.

Különösen egy cigány szakma nyer erős támogatást a kormányok liberális részéről, és az a cigány bűnözés. A megosztott Európa a „több ésszel megáldott élősködő csoportok” Mekkája. Míg korábban a „megélhetési bűnözés” negatív stigmát jelentett, ma egy lovagrend kitüntetéssel ér fel a cigány bűnözést támogató társadalmakban.

Természetesen, mint ahogy az antiszemitizmus kifejezés nem fogadja magába az ős szemitákat, az arabokat, úgy a megélhetési bűnözés is csak a cigányokat menti fel a büntetésük alól. Nem mintha nem lenne éppen elég nem cigány szegény ember Európában, de a törzsi-liberálisok ősi mottója, hogy „az egyenlők közt ebben az esetben is kell lenniük egyenlőbbeknek” - régen ismert trükknek tűnik.

A cigányság nagy része vérszemet kapott Európában, így nálunk is. Miután köztörvényes bűnöző vezetőik megtanulták a politikailag korrekt semmitmondást és minden zsidó és buzirendezvényen hangadóként masíroznak, nem csak ők lophatnak, hanem az egész cigányság, és csak „bibliai tíz” példáján keresztül tudunk felmentést adni a cigányság becsületes részének.

Mecénásaik buzdítására az európai cigányság végtelenül büszke lett és nemzetközi fórumokon tiltakozik, ha bűnözéseikre válaszként egyes európai kormányok védekező megoldásokhoz folyamodnak, mint tették az olaszok, akik szeretnék elérni, hogy a cigányokat ujjlenyomatvételre

kényszeríthessék. A cigányokat ezt a próbálkozás a náci időkre emlékezteti.


Olaszliszkán még ennél is jobb az élet!

Senki sem merné főleg a zsidó Neoko(h)n mozgalom tanácsára már bevezetett amerikai kötelező ujjlenyomatvételt náci gyakorlatnak nevezni, holott az amerikai reptereken a megalázó ujjlenyomat potenciális bűnözőként kezeli a beutazó turistákat is.

Az már csak hab a tortán, hogy az angol kormány is követi az amerikohnok példáját.

A nagy kérdés viszont a következő: Ha a törzsi-liberalizmus a cigány biológiai fegyverekkel eliminálja a magyarságot, akkor mire várhatnak a cigányok az új uraiktól? A válasz nem nehéz, csak át kell pillantani a Közel-Kelet koncentrációs táboraiba.

A további nagy kérdés az, hogy mire jutott a cigányság az újdonsült szabadságával, amely inkább szabadosságnak tűnik? Tény, hogy a legerőszakosabbaknak luxustermékeket, de az egyre felelőtlenül szaporodó tömegeinek még kilátást sem a jövőre nézve. A cigányság távirányítói nem magyarok. Nem a befogadó, megbocsátó fajta, hanem a „hetedíziglen” - hívői. Azok, akik ha már a cigányságra nem lesz szükségük egy frappáns fogással kivonják azokat a forgalomból.

Mint már korábban említettem, Bernard Shaw mondotta, „a történelem ismétli önmagát”. Jön még sterilizáció, tömegpusztító háború és etnikai tisztogatás. Európa forr a cigány bűnözés miatt. Olaszországban új törvényekért üvölt a nép. Őrjöngve tapsoltak az olaszok, amikor egy bő hónapja az olasz katonaság géppisztolyokkal vonult fel Róma Saxa Rubra metróállomása elé, hogy az ott lebzselő cigányokat elkergesse.

Bár Amerikában a törzsi-liberális média agyonhallgatja, de kezd fölbugyogni az amerikai cigány bűnözés gáza az amerikai társadalom mocsarából.

De a cigány bűnözés fellángolt Angliában, Svédországban és természetesen hazánkban is. Erről néha többet tudunk, mint amennyit szeretnénk, pedig a törzsi-liberális távirányítással bitorló kormányzatunk és a szolgai Média igyekszik elhallgatni a bűnesetekben vétkesek hovatartozását.

Gyilkolják, lopják, bántják a magyart. Sajnálatos módon a cigányság „bibliai tíze” a jóravalók sem igen emelik fel szavukat, néhány igen ritka kivételtől eltekintve. A cigány tömeg szellemi impotenciája képtelen felismerni, hogy az új uraik pillanatnyi jóindulata mögött durva számítás rejlik és semmi jóra sem számíthatnak mocskos munkájuk elvégezrét követően. Ezen a cikken keresztül csak figyelmeztetni tudom a jóravalókat a megnevezetteken belül, hogy gazdanépének bántása közben saját nyakukra tekerik a történelmi kötelet.


Uzsora a középkorban.

De ha már szót ejtettünk a törzsi-liberálisokról, amelyeknek nagy része, mondjuk ki, a zsidóságból áll.

Ez a másik vendégnép, amely a cigányoknál is korábban keresett megélhetést és előnyöket a Kárpát Medencében.

Európai bevándorlásukat hasonló ellenérzés követte, mint a cigányokét, mert minden bizonnyal e két népcsoport ellen összeesküdött az egész bűnös világ.

Őket is érte elűzetés számtalan európai országból, főleg uzsoraszokásaik végett, de nem csak azért. Minden esetre egyetlen esetben sem az arcuk verejtékével kenyerüket megkereső munkások piszkálták fel kormányaikat féltvén munkahelyük elvesztését.

Az európai uralkodok sorra tiltották ki országaikból a zsidókat, így a komolyabb eseteket említve 1290-ben az angol I. Edward, 1306-1394 több francia király, 1492-ben a spanyol királyi pár. Kiűzetésük folytatódik, 1493 Szicília, 1496 Portugál...

A magyar uralkodók politikai és gazdasági megfontolásból vagy invitálták a zsidó betelepülőket, mind pl. 1251-ben IV. Béla, vagy kergették el őket, mint pl. Nagy Lajos 1349. Nagynak tartott Mátyás királyunk uralkodása alatt a külföldieknek paradicsomává vált az agyonadózott ország. A zsidó enciklopédia szerint Mátyás uralkodása alatt a magyar zsidóság egyik fénykorát élte, miközben a király hihetetlen költekezéseibe és kölcsönfelvételeibe szinte megrokkant az ország.


Szovjetzsidóság, orosz plakát

Lion Feuchtwanger (eredetileg Wilhelm Hauff regénye nyomán) könyvében, Jud Süss és Würtemberg késői visszhangja a Mátyás korabeli népnyúzó költekezésnek, amely később közép nemesi és jobbágylázadásokba fulladt, majd országvesztésbe.

A magyar történelem egyre gyakrabban kerül szembe a befogadott, de idegenként élőkkel, akik nem csak vérvádi bűnügyek miatt kerülnek ütközésbe a magyar társadalommal, hanem pénzügyi intrikái és a politikai manipulációik és főleg a pénzükön keresztül kisajátított jobb társadalmi pozíciók révén.

A magyar bárói és réteg kilóra adja el címeit a nem rég még Galliciából érkezett bevándorlóknak, akik bár még törik a magyar nyelvet, előkelő kutyabőrös magyarokként veszik át a magyar gazdasági élet irányítását. A magyar bárók hirtelen német neveket kapnak, mint Weiss Manfréd, Wolfner, Neuman, Gutmann.

Miközben a zsidó mágnások rangokra törtek a szegényebb zsidók a az európai monarchiákat akarta elsöpörni. Már 1848 február 21.-én Londonban egy zsidó rabbi fia, Marx Károly egy forradalmi munkát ad ki kezéből, a Kommunista Kiáltványt. Minden bizonnyal véletlenszerűen forradalmak söpörnek keresztül Európán és szerencsétlen hazánk a királyvesztésből szabadságharcot kreál olyan elmék intése ellenére, mint pl. Széchényi.

A szabadságharc haláltusájának utolsó aktusa az 1849-es szegedi országgyűlés volt, ahol a magyar zsidóság egyenjogúsága ki lett hirdetve. A kiegyezést követően a szegedi döntés törvénybe lett iktatva Eötvös József aláírásával 1867-ben. Megkezdődött egy hatalmas méretű zsidó bevándorlás, amely véglegesen halálra ítélte Magyarországot.

Csak idő kérdése, hogy az egyre erősödő zsidóság átvegye a teljes uralmat hazánkban. Erre az 1848-ban elbukott forradalmak újraismétlése nyújtott lehetőséget, amikor a zsidó kommunista szovjet Komintern pénzelte zsidó forradalmárok átveszik az uralmat Németországban és hazánkban is.


Nekik jól menő üzlet volt, zsidót pénzért.

A szovjet birodalom gyilkosainak neve magért beszél. Trotsky (Bronstein), Kamenev (Rosenfeld), Radek (Sobelsohn), Sverdlov, Zinoviev (Radomyslsky), Kaganovics (Kogan), Berija, Yagoda ...mind abból a népből került ki, akik Németországban és hazánkban is ránk szabadították a vörös terrort.

Annak ellenére, hogy a szinte túlnyomó többségében zsidókból álló Kun Béla (Aaron Cohn) terrorszervezete mérhetetlen károkat okozott hazánknak, a bukásukat követő tessék-lássék büntetést követően aranykorát élte a zsidóság hazánkban a két háború közt. Kun kezéhez további 60-70 ezer ember vére tapad a Krím félszigeten a szovjet fajtársait szolgálva.

A két háború közt a magyar társadalmi élet szinte minden tehetősebb posztjára lecsap a vendégnép és napirenden éri a magyarságot olyan újságok oldalain gúnyolódás és provokáció, mint a Szombat.

Egészében véve ma hasonló társadalmi feszültségeket kezdünk megélni, tehát megint ismételni látszik magát a történelem.

A kor Zártszám-rendelete a (Numerus clausus) egy önvédelmi intézkedés volt, amely a robbanás előtti társadalmi feszültségeket volt hivatva levezetni. Még ma is önmarcangoló mea culpázást hallhatunk liberál-kommunista politikusainktól a Numerus clausus említésekor, holott az intézkedés nem csökkentette a zsidók százalékos aránya alá a továbbtanulási lehetőségeit. Sőt, maga az intézkedés sem lett hathatósan gyakorlatba ültetve.

Érdekességnek említeném, hogy a főleg zsidó pénzvilág által vezetett Egyesült Államokban is létezik egy Numerus clausus, amelynek a neve „Affirmative action” (Megerősítő rendelkezés) és semmi egyebet nem szolgál, mint a társadalomban élő különböző etnikumok százalékos kvótakiosztását, amely természetesen politikai célokra van igazságtalanul felhasználva.

A németek a második világháború alatt a magyar zsidó nagytőkésekkel különtárgyalást folytattak, azok pullmankocsin hagyhatták el hazánkat. A zsidó Kasztner és a zsidós arcélű héberül is jól tudó náci Eichman, Kemény Gábor báró és Wallenberg segítségével jól profitáló zsidó exportba kezdett.

Kasztner Izraelben került Halevi bíró elé, míg Wallenberget a zsidóktól hemzsegő vörös hadsereg tüntette el. Eichman és Kemény akasztófán végezték.

A magyarság annak ellenére, hogy túlnyomó többségében segíteni akart a zsidóságnak (lásd Horthy intézkedései) a cikk elején már felvázolt kollektív bűnösséget kapta a nyakába, és ha betelepülőink hatalma felért volna istenükével, a magyarság Szodoma és Gomorra sorsára jutott volna.

Ha nem is követte a kommunista hatalomátvételt és megszállást teljes pusztulás a zsidó kommunista vezetőség mindent megtett, hogy hazánk nyomorúságát a végsőkig fokozza.

Vezetőink Rákosi (Roth), Gerő (Singer), Farkas (Löewy), Révai (Lederer), Péter (Eisenberger), és Gyurcsányunk családjából Apró Antal, mind zsidók voltak. Hihetetlen terror és az ország meglopása vezetett az 1956-os forradalomhoz, amelyet egy arányaiban nem ilyen nagy mérvű, de működésében hasonló zsidó kormány követett egy iskolázatlan goy bábbal az élén, Kádár János (Giovanni Czermanik) személyében.

Ma már a tudatlan politikai kövületek Mátyás király igazságosságát látják Csermanek személyében, aki zsidó bosszút szolgált ki és áldozatait arccal lefelé temettette, hogy ne az égre nézve adják át magukat az enyészetnek.

Ma már megint jó világról hazudnak nekünk az Apró Antal és a többi elvtárs pénzén induló kommunistacsemeték, miközben kilóra akarják felvásárolni hazánkat az öreg kommunistáink fajtársai.

Országunk ezer sebből vérzik. Bármely számban találnak a „kiválasztottak” magyar kollaboránsokat, akik szemeket lőnek ki, öregeket, nőket és gyerekeket vernek véresre. Ők is az ország ellenségei, mert agyar nem ütlegelhet magyart kiszolgálva egy tolvaj és erőszakos rezsimet.

Sőt ezek az aljas tömeg az, amely a legbűnösebb, mert nem várhatunk túl sokat egy beilleszkedő népcsoporttól, de várhatjuk minden magyartól, hogy szeresse és becsülje saját vérét.

A magyar nép egyrészt nem bosszúálló, másrészt nem is áll módjában igazságát akár harc árán is megszerezni, de sötét fellegek gyülekeznek a történelem egén nélkülünk is. Oroszország, Kína az egész távol kelettel totális ütközésbe kerülhet a judeó-érdekeltségű Nyugattal. Azzal a Nyugattal, amely katonai erejét a kimerülőben lévő Egyesült Államok képezi.

A bajhoz társulhat egy globális mohamedán egységfront, hogy a dél-amerikai országokról ne is tegyek említést. Irán, Pakisztán puskaporos hordó, amellyel Izrael játszik, vagy Amerikával játszatja idióta törekvéseit. A világégés bármikor bekövetkezhet és akkor ki fog törődni azzal, hogy Orsós Sándornak vagy Grün Schlomonak hány rosszakarója van Magyarországon.


No comment!

A világ még lángra kaphat, jó tanácsként üzenem, hogy „gyerekek ne játsszuk már eszement gyufás játékainkat a puskaporos hordó tetején” !

Forrás: Neményi Péter

 « Vissza
Kapcsolódó anyagok

 


PageRank ellenőrzés

Honlaptérkép

 
 

A HunniaNet.net szerkesztői kijelentik, hogy a HunniaNet oldalain megjelenő írások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállalnak, mindenkor a szerzők viselik az erkölcsi, politikai és jogi felelősséget, úgy a polgári jogi, mind a büntetőjogi következményeket illetően.