HunniaNet

 

 

"Aki uralja a múltat, az uralja a jövőt is, aki uralja a jelent, az uralja a múltat is"
(Orwell)

Megosztom a Twitteren! Megosztom a Facebook-on! Felveszem a Google könyvjelzőim közé! Megosztom a Startlapon! Nyomtatóbarát verzió

Titkok és összefüggések, amit minden magyarnak ismerni kell!

2009. február 26.
 

A Kárpát-medence földrajzi elhelyezkedése pontosan Európa közepe. Az
égtájakat figyelembe véve teljesen mindegy, hogy egy átutazó milyen
irányból jön és milyen irányba folytatja útját. Ezt a területet központi
helyzetébõl adódóan mindenképpen érintenie kell. Vagyis mi jelentjük Európa
közepét.

A múlt és a jelenkori történelem azt bizonyítja, hogy mindig idegen
népeknek volt és van szüksége erre a területre, az itt lévõ tudásra és nem
fordítva ! Az energiaközpont: A Nasa kiadásában megjelent Gaia elmélet címû
munka azt írja, hogy Földünk szívcsakrája ( föld szíve ) a
Kárpát-medencében, a Pilisben(Pólus) található. Központja Dobogókõ, mely a
szakrális beavatás központja.


A középkorban a Pilis olyan védett és zárt területi rendszert alkotott,
melybe idegen be nem hatolhatott, a bejárás tiltott volt. (jól ismert
Gertrudis királyné sorsa, aki a tiltás ellenére betette a lábát a tiltott
területre. Az életével fizetett ezért.) A dalai Láma 22 évvel ezelõtt
kinyilatkozta, hogy a Földön a magyaroknak energiaközpontot védõ szerepük
van. Brezsinszki nemzetbiztonsági tanácsadó a 70-es években leírta: "Aki a
világ fölötti uralmat meg akarja szerezni, annak el kell foglalnia a Föld
szívét. Aki elfoglalta a Föld szívét, az birtokba vette Európát. Aki
birtokba vette Európát, az ura az egész világnak." Murád szultán
kijelentette, hogy aki elfoglalja Magyarországot, az ura az egész világnak.
Vagyis, akié az energetikai központ, az a világ ura.


Bonfini, Galeotto és IV. Béla leírják, hogy Európa népei mind irigylik a
magyaroktól a Kárpát-medence területét, az itt lévõ gazdagságot, ezért
gyûlölet veszi õket körbe . A középkorban úgy emlegették Magyarországot,
hogy itt a leggazdagabb a föld, bõ a hal-áldás, nagy mennyiségû a
kenyérgabona, a bor pedig kiváló . A hazánkat örök idõk óta jellemzõ
gazdagság ma is fenn áll. A bõséget jelenleg nem mi, hanem egy megszálló,
idegen csoport élvezi. 2006 tavaszán a médiában bejelentették, hogy
Magyarország a Föld 25 leggazdagabb országa közé tartozik! Ezt a hatalmas
mértékû jövedelmet mi nem az olaj kitermelésének búsás hasznából értük el.
Ez az elõkelõ hely a magyarság kemény munkájának eredménye. A hazánkra
jellemzõ kedvezõ adottságok miatt nem véletlen, hogy a történelem során
folyamatosan a Kárpát-medence volt mások számára a megszerzendõ és vonzó
földterület .


Nagy Sándor hódító hadjáratának célja valószínûleg a Kárpát-medence és ezen
belül a Pilis elfoglalása volt. A Pilisben akarta felépíteni a Nap
palotáját . Tudta, hogy a Kárpát-medence megszerzésével a világ legnagyobb
uralkodójává válhat. Szerencsénkre nem ért célba, útközben meghalt. A
tatárok, a törökök, a Habsburgok, a németek, az oroszok mind ugyanezzel az
irigységgel és sokszor gyûlölettel gondolkodtak és cselekedtek földünk
megszerzése érdekében. És ez ma sincs másképp , a helyzet semmit nem
változott.


Trianon átkaként megszüntették a királyságot, az õsi földeket a nemességtõl
elkobozták, majd államosították. A parasztság földön futóvá vált. Az egy
kézbe került állami földeket ezt követõen könnyû volt (az elaltatott és
elvakított néptõl) privatizálni, kiárulni . Privatizálás: A jelenlegi
kiárusítással végleg ki akarják húzni lábunk alól a talajt, a magyar
anyaföldet. Az idegenek folyamatosan megkaparintják földjeinket és minden
fontos, központi intézményünk irányítását. Ma a magyar föld megszerzése,
kiárusítása idegen népek számára potom áron történik. Ami nem kerül a
privatizáció kalapácsa alá, azt az idegen tulajdonban lévõ bankok szerzik
meg a föld jelzálog terhelésével. Olyan helyzetet teremtenek, melyben minél
többen kényszerülnek hitelfelvételre, földmûvelõ gazdáknak több tízmilliós
hiteleket adnak gépvásárlásra, majd manipulálják a jövedelmezõségüket a
mezõgazdaságból, mindezt az UE kézi vezérlésével, aminek eredményeként az
elszegényedés miatt egyre többen kénytelenek megválni földjüktõl és azt az
idegenek kezébe
átadni.


A gazdák fizetésképtelenségük esetén elveszítik földjeiket, melyet õseink
vérükkel védtek és arról soha, semmilyen körülmények között nem mondtak
volna le. 2006 õszén a gazdákkal megkötött szerzõdések ellenére nem vették
át a megtermelt kiváló minõségû gabonát. Feltételezhetõ, hogy szándékosan
történt szerzõdésszegés. A 2007 évi kevés termést látva, a magyar gazdák
abban bíztak, hogy a maradék 2006 -os termést ( amit az állam és az EU 2500
ft-ért vásárolt fel és tárolt be ) feletetik az állataikkal, a kevés
megtermettet pedig 5-7 ezer forintért el tudják adni, amivel
fellélegezhettek volna az EU megsemmisítõ nyomása alól. Ehelyett az
illetékesek azonnal utasítást adtak a 2500 ft-os gabona erõmûvekben történõ
elégetésére, tették mindezt akkor, amikor tudták, hogy néhány hónap múlva
ugyanezt dupla áron eladhatta volna a paraszt!


Bizonyára abban gondolkodtak, hogy a hús árának meghagyása mellett a
paraszt ember képtelen a háromszoros áron adott gabonából egy disznót is
megtartani! De ez azt okozta, hogy a termelõk elestek az éves
árbevételtõl és csõdbe, vagy csõd szélére jutottak. Csõdhelyzetben pedig a
jelzálogterhelés miatt az idegen kézben lévõ bankok kaparintják meg
földjeiket, házaikat, autóikat. A szõlõsgazdákat arra buzdítják, illetve
kapnak EU támogatást, hogy vágják ki õsi szõlõültetvényeiket és adják el
földjeiket. A termelõket olyan megélhetési nehézségek gyötrik, hogy végsõ
kétségbe esésükben a pénzt választhatják. Ha így döntenek, ezek a
földterületek is idegen kezekbe kerülnek. A gazdálkodók tudatos
ellehetetlenítésére az õszi szüret idején, folyamatosan helikopterek
köröztek az ültetvények fölött. A gazdát és a segítõ rokonságot, a
barátokat azzal a felkiáltással büntetik meg, hogy õk munkavállalóknak
minõsülnek és ezért kötelesek adót fizetni . Ez egy újabb olyan trauma a
földtulajdonosoknak, mely a földtõl való megváláshoz vezethet. A
parlagfûrõl elterjesztették, hogy minden allergiás megbetegedés fõ okozója,
holott valójában "teljesen ártatlan". Helyette bármelyik más mezei növényt
is kikiálthatták volna fõbûnösnek. Aki földdel rendelkezik, az tudja, hogy
bármelyik nap bármikor és bárhol kidughatja fejét a növény a föld alól.
Képtelenség egy nagyobb területen folyamatosan ellenõrizni feltûnésüket.
Akinél parlagfüvet találnak, az akár több milliós pénzbírságra is
számíthat. Ezzel újra elérték céljukat: a gazdák nem bírják a büntetést
kifizetni, nem érdemes a földet a nevükön tartani, így megválnak tõle. Nem,
vagy keveset beszélnek az allergia valódi okairól: pl. a vegyszerezett
élelmiszerekrõl (70 %-ban felelõs az emberi szervezetben lerakódott
mérgekért, ami az allergiás megbetegedések fõ oka!), a génkezelt szójáról,
a rákkeltõ levegõjû városokról, arról a hatalmas mennyiségû kemikáliáról,
melyet naponta használ és kozmetikumként magára ken az emberiség, ideértve
a bõrön keresztül felszívódó ruhaöblítõket, a vegyi parfümöket,
dezodorokat, különféle kozmetikai szereket, stb.


Ez utóbbi mérgeket naponta, folyamatosan, hatalmas összegeket áldozva
reklámozzák, kínálják a kereskedõ hálózatok. Becslések szerint, amennyiben
a kiárusítás, a földtõl történõ el-és megválás, a kényszerûségbõl történõ
eladások üteme a közeljövõben a jelenlegi tempóban folytatódik, ill. nõ,
abban az esetben a megmaradt
magyarországi földek többsége rövid idõn belül, akár néhány év alatt idegen
kézbe kerülhet! A felvásárlások gõzerõvel történnek.


A magyar lakosság túlnyomó része még ma sem gondolta végig ennek
katasztrofális következményeit!


Holnap-holnapután a térképek idegen földtulajdont jelezhetnek. Somogyban
már van olyan terület, ahol falustól együtt külföldi tulajdonban vannak még
az utak is! A térképeken a Magyarország feliratot szándékoznak eltörölni!
Ne adjuk oda õseink földjét! Hatalmas árat kell fizetnünk érte!.


* * *


Mi a baj velünk, miért fél tõlünk a világ? Könnyen megkapjuk a választ.


A montreali McGill Egyetem kiváló professzora, Wilder Penfield, évekkel
ezelõtt (1960-65 között) megbízatást kapott a Rockefeller alapítványtól,
hogy kutassa ki és bizonyítsa be melyik a földünk alapvetõ génje. A ki nem
mondott valódi célja a kutatási feladat-adásnak az volt, hogy a szemita
(felsõbbrendû) gént találják meg.


Egy egész munkacsoport dolgozott rajta. Hosszú évek után meg is találták a
keresett gént, de nem egyet! Kettõt!


Penfield professzor azt rögzítette le jelentésében, hogy az egyik az
amerikai Indián vidékeken, a másik tisztább vérvonal a Kárpát-medencében
élõ, magukat magyarnak nevezõ népcsoport, de hozzátette végsõ jelentésében,
hogy ez a vérvonal Japántól Kínán át Afrika felsõ részéig, majd Közép
Európa és az Urálon inneni terület egészen Skóciáig megtalálható! Ez - a
szemita barát - Rockefeller Alapítvány reményét tönkretevõ eredmény
következménye volt, hogy az alapítvány azonnal törölte a támogatását.
Megvonta a szubvencióját, 40 évre pedig megtiltotta a jelentés közzétételét
és annak kinyomtatását.


Érdekesek a közelmúltban napvilágot látott történelemhamisítások is,
melyeknek elsõrendû célja a Magyarságtudat megsemmisítése! A
történelemtudósok azt tanítják, hogy a Magyar nép pusztai vándorló
mûveletlen faj és a kárpát medencébe 896-ban érkezett. Ennek ellenére az
1961-ben talált Tatárlaki leleteken, melyek már bizonyítottan legalább 6000
évesek, és az õsi Magyar rovásírással írottak! Ne felejtsük, ekkor még a
piramisok sem léteztek!


De máris 15000 éves Magyarságnál tartunk, ha a glozeli köveket tekintjük
induló pontnak, melyek kora 15000 év! Amivel nem tud mit kezdeni a világ
tudományos köre, mert azt nem szeretnék elismerni, hogy a Magyaroké az elsõ
írástudás, hiszen abban az idõben még nem létezett írás! Ezért csak egy kis
múzeumban porosodik az egyébként érdekes lelet.


Talán fél a világ a Magyarok dominanciájától, fél a magyarság alapvetõ
képességeitõl, nehogy azokkal más népek fölé kerekedjen. Gondoljunk csak
arra, hogy a Magyar találmányok érvényesülését éppen a mindenkori
kollaboráns magyar vezetõ réteg akadályozza meg! Gondoljunk csak bele, a
sok Nóbel-díjasunk közül hányan érvényesültek Magyarországon! Ott van a
világ szenzációnak számító mûvér, Dr. Horváth István professzor találmánya,
vagy a szintén világ szenzációnak számító antigén, mely a vérerekbõl 5 hét
alatt eltávolítja a koleszterint, ami az érszûkület, magas vérnyomás, azaz
a halálozás 67%-os okozója! E kettõ találmányból Magyarország annyit
profitálhatna, hogy a teljes adósságát pár év alatt képes lenne
visszafizetni! Ez viszont ellentétes lenne a globalizmus szándékával,
ugyanis a Magyarság elnyomására megkezdõdött a betelepítés:


A közelmúltban hazánkban nyilvánosságra hozott betelepítési terv és a
milliós-több milliós nagyságrend valós információ. A keletrõl érkezõkre
való hivatkozás miatt sokan, túlnyomóan csak a kínaiakra gondolnak, és ez
eltereli a figyelmet arról a fajról, melynek betelepítése már megkezdõdött.
Az 500.000 zsidó betelepítésére vonatkozó megállapodást Medgyessy Péter,
Mádl Ferenc, Hiller István, Dávid Ibolya, és Kovács László Izraellel 2004.
április 14-én aláírta. Jelenleg ennek a számnak többszörözése a tényleges
terv. A milliós nagyságrend errõl szól. Szó nincs arról, hogy itt bárki is
a magyarság 50 év múlva esedékes nyugdíjellátását akarná megoldani az
újonnan betelepítettek munkájából. A 2007-es betelepülési törvény szabad
utat biztosít ezeknek a bevándorlóknak. Az erdélyi magyarság mégis ki van
zárva, számukra különbözõ elõírásokkal gátolják és nehezítik a
betelepedést.


Népirtás: Ahhoz,hogy ma idegen népek letelepedéséhez alkalmassá váljon ez a
terület, az õslakosság számát különbözõ megszorító intézkedésekkel,
konvergencia programmal, a gazdaság, az egészségügy teljes romba döntésével
csökkenteni kell.


A hiányt a betelepítendõ idegenek fiatal generációjával szándékoznak
feltölteni. Már Horn Gyula és a jelenlegi kormány is nyilvánosan
kijelentette, hogy a Kárpát-medencében túl sok a 10 millió magyar. Senki ne
ringassa magát abban a tévhitben, hogy az Unió majd megvéd minket. "Olyan
szekeret tolunk, mely minket akar elgázolni!" Simon Peresz: Izraeli
miniszterelnök 2007. október 10-én a Telavivi Hilton szállóban egy
kereskedelmi összejövetelen kijelentette: Mára az izraeli gazdaság olyan
hatalmas eredményeket ért el, hogy az izraeliek többek között fölvásárolják
Magyarországot. Tervek: Az elkövetkezõ 15-20 évben több millió zsidó
betelepítését tervezik. Vagyis a tervek szerint 15-20 év múlva az országban
izraeliek, kínaiak és a romák tömegei lesznek. Az izraeliek megkapják a
magyar állampolgárságot (az erdélyi magyarok pedig nem!), a letelepedési
engedélyt és ideérkezésükkor az Izraeli kormány támogatásával ingyen kész
lakásokba költöznek. A maradék magyarság pedig az izraeliek kiszolgálásához
és eltartásához szükséges. A hazai lakosság még ma sincs tudatában annak,
hogy attól, hogy valaki magyarul beszél, még koránt sem biztos, hogy
gondolkodása és szíve is magyar. A korábbi betelepülések miatt az új zsidó
generációk már itt születtek, tudják, ismerik és beszélik nyelvünket.
Egyetem után azonnal pozícióba kerültek és ma már jórészt õk irányítják a
bankokat, a külföldi cégek mögé bújva a maradékokat privatizálják, vidéken
vásárolják fel TV készülék kíséretében a földek tömegét! Bõrük színe is
fehér és többnyire nem hangoztatják származásukat. Ezzel tévesztik meg a
naiv magyarokat.


Természetesen senki nem ítéli el a becsületes munkából élõ és nem elnyomó
szándékú zsidó közösséget! Milyen jövõ vár ránk, ha a fentieket továbbra is
közönnyel nézzük és beletörõdve elfogadjuk? Valószínû az erõszak és a
bûnözés elterjedése. A munkahelyek hiányának fokozódása, tömeges
kizsákmányolás, az egészségügyben a még fennmaradt kórházakban az izraeliek
védelme mellett a magyarságnak alig jut majd ellátás, ezért már 1-2 évet is
kell várni egy mûtétre!. Számukra nem munkalehetõséget kínálnak, hanem a
saját kiszolgálásukra alkalmaznak bennünket, gondoljunk a kíméletlen és
zsarnokként viselkedõ
cégvezetõkre, irányítókra. Az életben maradó és nem disszidáló magyarságnak
a szolganép szerepét szánják. A már agyongyötört magyar lakosságot ez
alapjaiban rendíteni meg, minden tekintetben. És: "Ha valakinek ez nem
tetszik, annak el lehet menni ebbõl a k. országból! " Mondta ezt az
õslakosságnak egy olyan valaki, akinek nem volt elég a rabolt vagyona,
vezér is akart lenni, és mindegy hogy jobb-, vagy baloldalról beszélünk.
Egy kalap alá tartoznak és egy tányérból esznek mindannyian. A kormány
tagjainak zsidó származására a Kossuth téri események során hosszú,
percekig tartó névsor felsorolásával próbálták a jelenlévõk figyelmét
felhívni. Ez a médiában botrányos visszhangot váltott ki.


Itt nem antiszemitizmusról van szó, hanem a valóság és a tények
nyilvánosságra hozásáról. Az igazsághoz minden embernek alanyi joga van.
Magyarország ma a külföldiek számára még mindig a legjobb befektetési
lehetõség. A Kárpát-medencében más államokban befektetett tõkéikhez
viszonyítva, szinte minden ágazatban a legnagyobb hasznot, bevételt,
jövedelmet termeljük mi, a legtöbbet dolgozó és a legtöbb adót fizetõ
magyarok. A privatizálás eredményeként a külföldiek zsebét "tömjük
zsírosra" szorgalmas munkával, az EU bérezés 10 %-ért, mialatt az árakat
már sok helyen magasabbra emelték mint magában a régi EU országokban van!
Nyugaton 800.000 - ból fizetik a 40 ezres gáz számlát, míg Magyarországon
80 ezerbõl! Még ekkor van képe sokaknak kiállni a nép elé és azt mondani,
hogy még sok mindenben nem értünk el az EU áraihoz! A keresetekrõl aljasul
hallgatnak, miközben õk és a kiszolgáló udvarház népe jóval meghaladja az
EU felsõ vezetõinek átlagát!


Kereskedelmi, pénzügyi központtá váltunk, mely intézmények többsége izraeli
kézben van. Több bank van ma Magyarországon, mint a lakosság létszámához
viszonyítva bárhol a világon. Nálunk a legmagasabbak a hitel kamatok. Ezzel
nem a jobb kiszolgálást teszik a részünkre elérhetõvé, hanem a maguk
számára, saját hasznukra a hatalmas mértékû uzsora kamattal a minél nagyobb
"népnyúzást" valósítják meg. Már autóra, vásárláshoz nincs önrész, a pénz
kölcsönöket pedig minden mérlegelés nélkül ömlesztik a lakosságra jelzálog
terhe mellett. Kiépítették ezért a behajtó rendszert, amihez már az állami
hatóságokat is igénybe veszik. Vehetik, hiszen õk éppen ebbõl a körbõl
kerülnek ki, és ezt a kört hívatottak szolgálni! Egy utunk lehet , mely
elõre visz. Ez a jobb-, vagy baloldal teljes kizárásával, kizárólag a
magyarság érdekeinek szem elõtt tartásával történhet.


Magyarellenesség: Tisztában kell lennünk azzal, hogy a lecsatolt
területeken folyó és az utóbbi idõben felerõsödõ magyarellenesség nem a
véletlen, hanem szándékos uszítás eredménye. A jelenlegi kormánnyal
rokonlelkû osztrák vezetés még mindig nem mondott le a magyar területekrõl,
már lassan felvásárolták zsebszerzõdések és különbözõ kiskapuk által a fél
Dunántúlt! A szlovákok maguknak követelik csonka hazánk északi, hegyvidéki
tájait. 2006-ban szlovák vezetõ nyíltan hangoztatta, hogy tankokkal kell
bemenni Budapestre, és porig kell azt rombolni. A magyarverések
rendszeresek. Az EU pedig alattomosan hallgat, hiszen érdeke, hogy a magyar
földeket megszerezzék.


Nemzetgyilkosság és népirtás:A lakosság csökkentésére bevezetett néhány módszer példaként: "Védõ"oltások
alkalmazása már kicsi, csecsemõkortól kezdve. Ma már több tanulmány
foglalkozik azzal, hogy az oltások milyen mértékben károsítják a kisgyermek
immunrendszerét és csökkentik saját védekezõ rendszerének energiaszintjét.
Olyan betegségek ellen adják, melyek ma már nem léteznek, vagy
elõfordulásuk a világ távoli helyein is igen ritka. Vagyis a népesség
túlnyomó többsége soha életében nem lesz veszélyeztetett, de szervezetét
már életének kezdeti szakaszán legyengítik. Elterjesztették az ingyenes
védõoltásokat a megfázásos megbetegedések ellen. Ezeket ingyen adják a
gyermekek és a nyugdíjasok részére. A lakosság nincs tudatában annak, hogy
a szervezetet ezek az anyagok is nagymértékben mérgezik és gyengítik. Ha
kevesebben élik meg egészségesen a felnõttkort, az kedvezõ a világuralmi
helyzetben lévõknek, az egészségügyi maffiát mûködtetõknek.


A Magyar orvosokat naponta tömegével induló repülõgépeken viszik
tréningekre, ahol idegen nyelvû apró betûs kötelezvényeket iratnak alá
velük, a gyógyszerek alkalmazására, majd az orvos látogatók keresik fel az
akció folytatásaként az alul finanszírozott orvosokat. Ezt tudja a kormány,
mégsem tesz ellene, hiszen a gyógyszergyárak tulajdonosai éppen az általuk
szolgált pénzvilág. Ezek kezükben tartják hirdetésekkel, a médiát, aki
rendszeresen "szárnyai alá vesz" 1-2 megfázásos esetet, és erre a néhány
példára hivatkozva, rémhírként ijesztget azzal, hogy az influenza
valamelyik vírusa rövid idõn belül megtámadja a teljes ország népességét.
Hosszú évekre visszamenõen bizonyított, hogy nagy, esetleg néhány
áldozattal járó járványok kb. 37 évenként fordulnak elõ. De ebben az
esetben sem a lakosság kihalásáról van szó! A lábon kihordott, kezeletlen
megfázásnak lehetnek szövõdményei. Ezek az elõfordulások mégis, csak
töredékei azoknak a tragikus eseteknek, melyek az oltások mellékhatásai
miatt rendszeresen elõfordulnak. Lebénulás, egyéb idegrendszeri, vagy más
megbetegedés több esetben is elõfordult. Azt is világosan lehet látni, hogy
a beadott injekciók ellenére minden évben vannak járványos idõszakok és
megbetegedések. Ezek az oltóanyagok csak 1-2 vírus ellen hatnak, a többi
megszámlálhatatlan korokozó ellen nem, tehát alkalmazásuk fölösleges. Az
újonnan megjelenõ vírusok ellen pedig senkit nem véd meg semmilyen vegyi
anyag sem. A lényeg: az immunrendszer legyengítésére szolgáló vakcinákat az
állam ingyen, térítésmentesen biztosítja, az életmentõ és valóban gyógyító
szerekhez pedig magas, vagy elérhetetlenül drága áron lehet hozzájutni.


Ez az aránytalan árkülönbség jellemzi az élelmiszerek árát is. Minél
olcsóbb és minél többet reklámozott egy étel, annál biztosabb, hogy nem
emberi tápláléknak való és minél egészségesebb, annál drágább, pl.
bioélelmiszerek elõállítása. (Az ingyenesen osztogatott újságokat sem
jótékonyságból kínálják. Céljuk a tömeges félretájékoztatás.)


A jelenlegi kormány tudatosan, terveiknek megfelelõen, a népesség további
csökkentése érdekében 2007-ben jóváhagyta a 18 évet betöltött nõk esetén a
teljes meddõvé tételt. Életük késõbbi szakaszában hiába gondolják meg
magukat, az már késõ lesz. Divattá tették a csípõnadrágot. Hordása miatt
ideje korán olyan nõgyógyászati gyulladások, felfázások keletkezhetnek,
melynek eredménye meddõséghez vezethet. Európában nem véletlenül, hazánkban
engedélyezték elõször az abortuszt. Az utolsó 50 évben 6-7 millió magyart
saját magyar anyáink és a társadalom ítélete alapján a nemzet ölt meg.
Anyaméhen belül mi magunk irtottuk a magyarságot!!! Ha ez nem így történik,
ma legalább 20 millió magyar élhetne a Kárpát-medencében. Kizárólag az
abortuszokra nincs várólista! A gyermekgyilkosságot azonnal engedélyezik,
míg az életmentõ, pl. szívmûtétekre akár több hónapot is várni kell! Ma az
abortuszra a karriert sokszor hozzák föl indokként. Vagyis a pénz, az
öncélú siker fontosabbá vált, mint a családépítés.


***


El kellene gondolkozni azon, hogy az esetleg elért anyagi haszontól még
soha nem lettek boldogabbak a magyar családok. A minél több pénz
megteremtése egyre több idõt vesz el a már megszületett gyerekektõl.
Eredmény a családok tömeges szétesése, felbomlása, a gyerekek depressziója,
elzüllése. A tudatalattiig hatoló reklámok hatására, és az
"ingyenes"hitelek lehetõségében 3-4 évente autót cserélünk milliókat bukva,
bútort cserélünk lomtalanításkor, követjük a ránk erõltetett minden napi
divatot a magunk sznobságával, ezzel tökéletesen kiszolgáljuk a pénzvilág
érdekeit, hogy ne legyenek szükség esetén tartalékaink, hanem tõlük az
uzsora kamatra adott hitellel oldjuk meg a gondunkat, ami a jövedelmünk még
több hányadát viszi el, vagy olyan többlet munkára kényszeríti az
embereket, amibe belerokkan, vagy feladja a küzdelmet, s ekkor
kíméletlenül, még a gyerekek alól az ágyat is elvitetik a végrehajtóikkal.
Ma sajnos, már az alapvetõ megélhetés biztosításához is lényegesen több,
mint 8 órát kell dolgozni, ami a családok felbomlásához vezethet. Még ekkor
is gyerekeinknek és a felnõttnek azt sugallják, hogy a világ csak happy,
nyaralás és colából áll. Ezzel a nép demoralizálását hajtják végre!
Megfelelõ tájékoztatással még nem késõ a folyamatot megállítani! Kivétel
nélkül, minden magyar felelõs a fiatalság, az új generáció
felvilágosításáért és a nemzet megmentéséért! A magyarok nem az anyagi
gazdagság elérésétõl lesznek boldogok! Génjeink nem az anyagi siker
elérésére vannak programozva! A magyarságnak más feladatot szánt a Teremtõ!
Ezért nem érdemes és fölösleges másokon átgázolva, mindenáron az anyagi
siker elérésére törekedni. "Mag"unkra számíthatunk: És szinte
"büntetésként" (?!)újból magunk vagyunk, mint a történelem során eddig
sokszor és megint csak magunkra számíthatunk. Saját, ütközetképes
hadseregre már nem, mivel azt korábban szándékosan leépítették. A nép
önvédelmi reflexe hozta létre a "Magyar Gárdát", amire mindenkit kirázott a
hideg, hiszen nem ezért szüntették meg a katonaságot! Ezért aztán
fasisztáznak, antiszemitáznak és végveszélyt kiáltanak. Tehetik, mert a
zsidók kezében van a média! Veszélyben a betelepülés, és a hátsó szándékkal
megszerezni vágyott magyar értékek! A magyarságnak újra kell értékelnie
önmagát és önmagára kell találni. Akkor majd a múlthoz hasonlóan mások
igyekeznek felzárkózni ahhoz a kivételes tudáshoz, melyet mi képviselünk.


A történelem nagyjaitól idézve:


Napóleon megkérdezte Francois Talleyrand-t, hogy mit tegyen a magyarokkal.
Talleyrand válasza: "Felség! Régi szokásuk a magyaroknak, hogy felnéznek
nagyjaikra és büszkék a múltjukra . Vedd el e nép múltját, és azt teszel
velük, amit akarsz!"


A monarchia idején megvalósították Talleyrand elméletét." A Székelyek már
Attila halálakor tudták, hogy az ország felbomlott egysége kizárólag egy
módon menthetõ meg: "A nemzet fennmaradásának egyetlen módja, ha nem
szakadozunk el egymástól!A jövõ csak erõs nemzettudattal tartható és
valósítható meg."


Zrínyi Miklós: "A magyar, ha mástól vár segítséget, elpusztul!"


József Attila: " Adj magyarságot a magyarnak!"


Gróf Széchenyi István: "Minden nemzetnek olyan kormánya van, minõt érdemel.
Ha valami oknál fogva ostoba, vagy komisz emberek ülnek egy bölcs és
becsületes nép nyakára, akkor a nép azokat a silány fickókat minél hamarabb
a pokol fenekére küldi. De, ha egy hitvány kormány huzamosan megmarad a
helyén, akkor bizonyos, hogy a nemzetben van a hiba. Akkor a nemzet aljas,
vagy mûveletlen". (Az idézetet sokáig Széchenyinek tulajdonították, mára
már kiderült, hogy az nem tõle származik - a szerk)


Viktor Hugo: "Magyarország a hõsök nemzete .
Magyarország az a hõsiesség megtestesülése."


A nepáli papok: 2005-ben kijelentették, hogy mindennap imádkoztak a
Földért. Most "vajúdik a Föld és a Kárpát-medencében szüli a jövõt."


A nepáli Fehér Királyi Kolostor vezetõje magyarországi tartózkodása idején
így szólt a magyarokhoz: "Önök, magyarok elképzelni sem tudják, milyen
büszkék lehetnek nemzetükre, magyarságukra. Mi biztosan tudjuk, hogy a
világ szellemi, lelki és spirituális megújhodása az Önök országából fog
elindulni. A világ szívcsakrája az Önök országában, a Pilisben található.
Ez a spirituális megújhodás már megindult Önöknél!"


A Dalai Láma üzenete a magyarokhoz: A XIV. Dalai Lámával Izing Róbert és
Janzsó Viktor 2006. 10. 11-én készítettek interjút. " Magyarok! Bár népük
nagy múltra tekint vissza, a szabadság és a demokrácia terén még fiatalnak
számítanak. A lehetõség mindazon által eljött az Önök számára, hogy
kibontakoztassák képességeiket és megmutassák a világnak szellemüket,
kezdeményezõ képességüket. Ehhez azonban az önbizalom elengedhetetlen.
Éppen ezért akármilyen nehéz is, bármilyen akadállyal, nehézséggel néznek
szembe, nem szabad, hogy elveszítsék a reményt és az elhivatottságukat.
Bizakodónak kell maradniuk!


Egy tibeti mondás úgy tartja: 9 kudarc 9 próbálkozást jelent. Biztos vagyok
abban, hogy egy ilyen nagy múltú nemzet fényes jövõ elõtt áll. Kérem,
dolgozzanak továbbra is keményen és távlatokban gondolkodjanak! Tartsák
szem elõtt azokat a nemes célokat, amelyek a közös érdekeket szolgálják .
Az emberek sokszor - és ez a politikusokra különösen igaz- elvesznek az
apró részletekben. Ez nem helyes. Gondolkodjanak távlatokban! Ez az én
tanácsom. Köszönöm."


Bízzunk magunkban és abban, hogy "megtáltosodni" kizárólag táltos nemzet
tud. Táltos nemzetrõl pedig csak a magyarság beszélhet. Merjünk végre
nagyok lenni, büszke fõvel õseink kitaposott útját járni! Lelkiségünkkel,
hitünkkel, igaz magyarságunkkal feltámadni! "Aki kér, annak adatik, aki
zörget, annak megnyittatik, aki keres, az talál!" Itt az ideje a
fölébredésnek !


A mifajtánk sosem adja fel, imádkozzunk Dr. Pap Lajos szívsebész szavaival,
vagy csak annyit mondjunk, mint a bajban:


"Istenem segíts!"« Vissza

 


PageRank ellenőrzés

Honlaptérkép

 
 

A HunniaNet.net szerkesztői kijelentik, hogy a HunniaNet oldalain megjelenő írások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállalnak, mindenkor a szerzők viselik az erkölcsi, politikai és jogi felelősséget, úgy a polgári jogi, mind a büntetőjogi következményeket illetően.